Novinky

Třetí předškoláček

23.3.2021

Milé děti a rodiče,

zveme vás na třetí závěrečný předškoláček. Vzhledem k situaci proběhne formou on-line setkání 25. 3. 2021 v 16 hodin na odkaze: https://meet.google.com/xwg-dree-bxr

Máme opět nachystaný program pro vás děti na cca 20 minut a po programu budeme připraveni odpovídat na všechny vaše otázky (dětí i rodičů).

Pomůcky na program pro děti ZDE: https://1url.cz/cz7V6

Sledujte prosím náš FB.

Tým ZŠ Pod Montací


Druhý předškoláček

8.3.2021

Milé děti a rodiče,
zveme vás na druhý předškoláček. Vzhledem k situaci proběhne formou on-line setkání 11. 3. 2021 v 16 hodin na odkaze: https://meet.google.com/mbu-xpfv-gjr?authuser=0

Tentokrát máme nachystaný program pro vás děti na cca 20 minut a po programu budeme připraveni odpovídat na všechny vaše otázky (dětí i rodičů). 

Pomůcky na program pro děti ZDE: https://1url.cz/cz7V6

Sledujte prosím náš FB.

Poslední třetí předškoláček se bude konat 25. 3. 2021 vždy od 16 hodin.

Těšíme se na vás.
Tým ZŠ Pod Montací


Dny otevřených dveří a Zápis do 1. třídy

23.2.2021

Milí rodiče,
zveme Vás na Dny otevřených dveří naší školy, které se konají 24. - 26. 2. 2021.

Vzhledem k situaci proběhnou individuální formou. Z toho důvodu Vás prosíme o zapsání se do přiložené tabulky na konkrétní dobu.

https://1url.cz/gzAV6

- Do tabulky stačí napsat "zajednáno"
- Rezervaci dokončit odesláním potvrzovacího mailu na adresu: obrozova@zspodmontaci.cz
ve formátu: potvrzeno - jméno - termín.

Jestli už víte, že půjdete k zápisu právě do naší školy, do stejné tabulky můžete zarezervovat čas zápisu - je na další záložce. Zapisování a potvrzování na mail probíhá stejným způsobem. ZÁPIS do 1. třídy proběhne 8. 4. 2021. Více informací o zápisu najdete zde.

Těšíme se, až se spolu potkáme.
Tým ZŠ Pod Montací


Na co se do školy těší děti v naší ZŠ Pod Montací?

22.2.2021

Při výběru školy pro své děti zvažují rodiče různé faktory a kritéria. Jedním z těch nejpodstatnějších bývá to, jak se děti ve škole cítí, jestli jim v ní je dobře. Posledních několik měsíců se většina dětí učí doma a na školu jen vzpomínají. Zeptali jsme se tedy našich žáků, jak vidí běžný den ve škole oni, co jim dělá radost a na co se těší. A co odpověděli? To si přečtěte sami :)

Péťa (5. tř.): „Den v mé škole začíná tím, že jdu do šatny a tam většinou potkám naši paní kuchařku Isu, převlíknu se a jdu do třídy.”

Maruška (3. tř.): „Ráno si sedneme do kruhu a posíláme si nějaký předmět. Tomu kruhu říkáme ranní kroužek. Většinou říkáme to, co jsme zažili, jak se cítíme nebo co jsme přinesli ukázat.”

Miky (6. tř.): „Pak se skoro klasicky učíme, proč skoro? No protože při učení si pro nás učitelky připraví zajímavé zpestření. Třeba když jsme si povídali o pravěku a pravěkých nástrojích, tak jsme šli sbírat klacky nebo kusy kůry a kameny. A z nich jsme vyráběli zbraně nebo nástroje.”

Amča (6. tř.): „Na výtvarce chodíme ven do lesa a malujeme přírodu nebo něco takového. Když nejsme venku, tak děláme normální malbu, portréty, malujeme na sklenice a další věci.”

Amelka (2. tř.): „Máme centra aktivit a v těch centrech pracujeme s kamarády.”

Áďa (6. tř.): „Ve škole je zábava, když jsou centra aktivit. Centra aktivit jsou centra, ve kterých pracujeme ve skupinách na nějakém zadání buď z matiky nebo z češtiny, výtvarky, přírodopisu a z dalších předmětů. Na práci máme nějakou dobu. Pak si sedneme do kruhu a každý z týmu řekne doporučení ostatním skupinám, kterým by se mohlo hodit. A poté každý ze skupiny řekne, jak se mu v centru pracovalo.”

Vojta (3. tř.): „Ve škole mě baví velké přestávky. Chodíme v nich ven a hrajeme si.”

Ája (6. tř.): „Je super, že jsme na velkou přestávku venku, protože je tam celej rok sranda.”

Káťa (6. tř.): „Baví mě tělocvik, čeština a fyzika, když děláme pokusy. Také mám ráda přestávky, protože si můžu popovídat s kamarády.”

Johanka (6. tř.): „Mně se líbí, že si můžeme tykat s učiteli, protože je to příjemnější než vykat a také si tykáním mezi žákem a učitelem budujeme přátelštější vztah.” 

Domča (5. tř.): „Ve škole mě baví všechno, hodiny jsou zajímavé a hodně se toho naučíme. Vždyť každá chyba, kterou udělám, neznamená selhání, ale naučení něčeho nového.”

Vilda (5. tř.): „Ve škole mě baví, že když něco nechápu, tak mi to znova vysvětlí. Dokud to dobře a správně neudělám.”

Sylva (6. tř.): „Mně se líbí přístup k učení, že se nemusím bát, že něco budu mít špatně. Taky jsem ráda, že mě děti berou takovou, jaká jsem. Neměla jsem ráda nějaké předměty, ale teď vím, že i když nepatří mezi nejoblíbenější, už se jich nebojím a můžu normálně pracovat.”

Sebík (4. tř.): „Ve škole máme pravidla.”

Viki (4. tř.): „Místo testu nebo písemky máme výzvu. Jmenuje se to výzva, protože nás to má vyzvat.”

Toník (4. tř.): „V naší škole se učíme bez známek a každý se hodnotí sám.”

Míša (2. tř.): „Místo známek máme slovní hodnocení.”

Johanka (2. tř.): „Se družinou pečeme a chodíme pekáčovat.”

Dan (6. tř.): „A nejlepší na škole jsou kamarádi a skvělí učitelé.”


Jak zvládáme distanční výuku v naší škole Pod Montací?

26.11.2020

Už je to celý měsíc, co jsme se znovu zčistajasna všichni, děti, učitelé i rodiče, ocitli opět na distanční výuce. Přestože bychom se mnohem raději vídali osobně, snažíme se rozvíjet a osvojovat si učivo i takto vzdáleně. Jsme rádi, že s online výukou máme zkušenost už od jara a máme tak na co navázat. Celá škola vedeme výuku v prostředí Google Classroom.

Největší zkouškou je výuka na dálku pro prvňáčky, kteří se po chvilce výuky ve škole učí pracovat doma. Takto malé děti se bez pomoci dospělých neobejdou. DĚKUJEME RODIČŮM, že jsou svým dětem i paní učitelce velkou oporou.

Děti pracují několikrát týdně v menších skupinkách přes videokonferenci. Zároveň mají připravené prostředí učebny, kde mají od paní učitelky nafilmovaná výuková videa k aktuálnímu učivu. Tato videa jsou připravena tak, aby děti mohly pracovat samostatně, podobně jako ve škole. K učení děti využívají plyšáky, fazole, korálky a další předměty, které jim učení zpestřují a zároveň neotřele suplují klasické školní pomůcky. Přestože není snadné výuku na dálku u prvňáčků individualizovat, i tak se o to snažíme. Pro děti jsou připravené výzvy, únikové hry či venkovní aktivity, které děti dle svého výběru plní.

I na našich druhácích je znát pokrok. Zvládají už lépe udržet pozornost a klidně sedět před obrazovkou při společné práci. Díky tomu, že si ovládání potřebných nástrojů, vychytávek a aplikací pro učení v online prostředí osvojili velmi rychle, i učení na dálku je pestré, plné nových zkušeností a výzev. Děti jsou moc rády za kontakt mezi sebou navzájem. Většina z nich ráda využije volných chvilek po skončení výuky, aby si společně popovídali, “zařádili” na bílé tabuli nebo se sdíleli prostřednictvím chatu. 

Děti z vyšších ročníků už zdatně zvládají kombinaci online výuky se samostatnou prací. Videokonference pro menší skupinky žáků nabízí větší prostor pro konzultace a reagování na potřeby jednotlivých dětí. Zároveň se žáci při individuální práci v učebnách zdokonalují v plánování svého učení tak, aby byly schopni dodržet termíny i podmínky odevzdání jednotlivých úkolů. Je radost sledovat jejich rychlý posun při práci s počítačem a využívání jiných technických možností.

Letošní novinkou na naší škole je výuka češtiny pro děti s odlišným mateřským jazykem, nabídka se týká čtyř dětí. Na jaře se tyto děti vzhledem k velké jazykové bariéře samy příliš nezapojovaly. Jsme proto moc rádi, že se nám to společně postupně daří měnit. DĚKUJEME NAŠIM PANÍM ASISTENTKÁM za jejich péči o tyto děti a rozvoj jejich komunikačních dovedností při online výuce.

Distanční výuka je obrovskou výzvou pro všechny, děti, rodiče i pro nás učitele. Při výuce zkoušíme stále nové věci a hledáme vhodné způsoby, jak děti motivovat, zaujmout a jak zdárně dojít ke společným cílům. I přes vzájemnou dálku se přibližujeme sobě navzájem, tvoříme k sobě mosty, výuku prokládáme smíchem, písničkami, protahovacím cvičením nebo jakoukoliv jinou zajímavou aktivitou, která nás propojí a povznese nad strasti výuky na dálku.

Závěrem chceme opět zmínit velké nasazení vás RODIČŮ. Nejen u prvňáčků, ale ani u starších dětí se učení neobejde bez vašeho zapojení. Jste podporou svým dětem při technických potížích, s přikládáním fotek hotových úkolů do příloh a často i jako konzultanti nejasností v učivu či v zadání. Každý týden dostáváte týdenní plán pro své děti, pomáháte jim dostát cílů a podporujete je při vypracování sebehodnocení.

DĚKUJEME!

Tým ZŠ Pod Montací


Zářijový zpravodaj

23.9.2020

V ZŠ Pod Montací jsme letošní školní rok vyhlíželi nedočkavě, neboť jsme nově otevřeli také druhý stupeň. Loňští páťáci se již na konci roku na přechod připravovali a podle ohlasů také moc těšili.  Poprvé si vybírali volitelné předměty a to z nabídky konverzace v anglickém jazyce a environmentální výchovy. Chápeme, že v dnešní době je nezbytné, aby děti efektivně a zároveň bezpečně pracovaly s moderními technologiemi, proto mají žáci v šesté třídě posílené hodiny informatiky. Podporu výuky anglického jazyka nabízíme také tím, že se některé odborné předměty, v letošním roce zeměpis, učí částečně v anglickém jazyce. 

Naše škola klade velký důraz na osobnostní rozvoj dětí. Již od prvního stupně s dětmi pracujeme na rozvoji ohleduplnosti k sobě navzájem i k planetě Zemi. Nově mají děti možnost tyto dovednosti rozvíjet i v rámci třídnických hodin. Tyto i další principy programu Začít spolu budeme nadále naplňovat i na druhém stupni. Klasická centra aktivit zde navíc doplníme metodou EduScrum, kde děti dále rozvíjejí efektivní spolupráci, řešení problémů, mapují svoje silné stránky a tím se připravují na praktický život. S metodou “Scrum” dnes již pracuje řada zaměstnavatelů, je tedy velká šance, že až děti opustí vzdělávací systém, budou s touto metodikou běžně pracovat i nadále.

V rámci rozvoje ohleduplného vztahu s přírodou se zaměříme na zacházení s odpady, konkrétně na recyklaci papíru. Žáci už sami přichází s nápady, jak recyklaci uchopit, co a jak vyrábět. 

Pokračovat budeme také v práci Žákovského parlamentu, který umožňuje dětem vytvářet návrhy, projekty či připomínky k tomu, co se ve škole aktuálně děje a  aktivně se tak podílejí na dění ve škole a průběhu školních akcí. 

Pečlivě se připravujeme i na možnost distanční výuky, již od jara žáci pracují v prostředí Google classroom a učí se pracovat s výukovými aplikacemi. Přesto doufáme, že se budeme moci ve škole a při společné práci potkávat co nejdéle. Všem přejeme především hodně zdraví a optimismu.

Tým ZŠ Pod Montací


 
 
 

Královéhradecký kraj podpořil školu v programu Podpora interaktivní výuky

Královéhradecký kraj

Odloučené pracoviště bylo vybaveno za podpory Nadace ČEZ.

Nadace ČEZ

Odloučené pracoviště bylo vybaveno za podpory nadačního fondu Zeměkvět.

Nadační fond Zeměkvět

Děkujeme našim sponzorům:


 
Tvorba webu Unigena