Kontakty

Budova Alfa
Běloveská 637
547 01 Náchod
Budova Beta
Běloveská 522
547 01 Náchod

Učitelé

Mgr. Pavlína Moravcová
zástupkyně ředitele
Mgr. Pavlína Moravcová
pmoravcova@zspodmontaci.cz
tel. 728 839 739
Mgr. Renata Tylšová
paní učitelka
Mgr. Renata Tylšová
výchovný poradce
rtylsova@zspodmontaci.cz
tel. 608 476 810

paní učitelka
Mgr. Simona Rind
metodik prevence
srind@zspodmontaci.cz
 
 

paní učitelka
Ing. Zuzana Lenerová
kariérový poradce
zlenerova@zspodmontaci.cz

paní učitelka
Mgr. Andrea Krákorová
akrakorova@zspodmontaci.cz

paní učitelka
Mgr. Markéta Bábuňková
mbabunkova@zspodmontaci.cz
tel. 605 169 932
 
 

paní učitelka
Mgr. Milena Hofírková
mhofirkova@zspodmontaci.cz
tel. 608 661 142

pan učitel
Martin Hlaváček
mhlavacek@zspodmontaci.cz

paní učitelka
Mgr. Soňa Macurová
smacurova@zspodmontaci.cz
 
 

paní učitelka
MUDr. Marie Svobodová
msvobodova@zspodmontaci.cz

pan učitel
Filip Stuchlík
fstuchlik@zspodmontaci.cz

paní učitelka
Mgr. Alena Pácaltová
apacaltova@zspodmontaci.cz
 
 

paní učitelka
Mgr. Pavla Fiedlerová
pfiedlerova@zspodmontaci.cz

paní učitelka
Mgr. Jitka Velcová
jvelcova@zspodmontaci.cz

paní učitelka
Bc. Veronika Foltýnková
vfoltynkova@zspodmontaci.cz
 
 

paní učitelka
Mgr. Marie Cíchová
mcichova@zspodmontaci.cz

paní učitelka
Ing. Kateřina Holečková
kholeckova@zspodmontaci.cz

paní učitelka
Mgr. Markéta Mrázková
mmrazkova@zspodmontaci.cz
 
 

paní učitelka
Bc. Kateřina Stejskal
kstejskal@zspodmontaci.cz

paní učitelka
Mgr. Jana Stejskalová
jstejskalova@zspodmontaci.cz

paní učitelka
Bc. Lenka Volná
lvolna@zspodmontaci.cz
 
 

Asistenti


asistentka
Bc. Eliška Suková
esukova@zspodmontaci.cz
tel. 776 695 919

asistentka
Alžběta Beranová
aberanova@zspodmontaci.cz

asistentka
Simona Andrejsová Prouzová
sprouzova@zspodmontaci.cz
 
 

asistent
Anthony Bartoň
abarton@zspodmontaci.cz

asistentka
Mgr. Hana Nováková
hnovakova@zspodmontaci.cz

asistent
Bc. Ondřej Melichar
omelichar@zspodmontaci.cz
 
 

asistentka
Mgr. Simona Šustrová
ssustrova@zspodmontaci.cz
 
 

Družina a jídelna

Bc. Mirka Formanová
vedoucí vychovatelka
Bc. Mirka Formanová
mformanova@zspodmontaci.cz
tel. 731 408 900

paní vychovatelka
Leansy Vacková Dis.
lvackova@zspodmontaci.cz
tel. 736 125 896

jídelna
Isolina Kolmanová
tel. 604 494 659
 
 

Školní psycholog


Školní psycholog
Bc. Karolína Feixová
feixova@zskptjarose.cz
tel. 739 623 733
Pondělí od 8:00 do 14:00 hodin

Školník


Školník
Tomáš Bubeníček
tbubenicek@zspodmontaci.cz
 
 

Otázky a náměty rodičů

Společný prostor pro Vaše otázky a nápady, který si dává za cíl ještě více podpořit blízkost mezi rodiči a školou.

Přejít na dotazník
 
 

Připojte se k nám

Jsme rádi za každého dalšího člena týmu, který se chce s námi podílet na rozvoji školy.


Vedoucí fundraisingu
Ing. Markéta Maixnerová
Přidejte se k nám a pomozte získat pro děti dostatek financí na vybavení a provoz školy, budeme rádi za každou pomoc. Můžete s námi přímo žádat sponzorské dary nebo nás napojit na lidi, kteří by naše děti rádi podpořili.
tel. 732 964 493
maixnerova.marketa@gmail.com

Vedoucí skupiny Zažít spolu
Mgr. Aneta Hanušová
Připojte se do naší skupiny a oživme spolu školu :-). Pořádáme společné akce pro děti, učitele a rodiče. Vypomáháme na akcích školy.
tel. 739 133 534
ahanusova@zspodmontaci.cz

Vedoucí PR
Bc. Eliška Suková
Pomáhejte mi se psaním článků, příspěvků, s grafikou, posílejte mi nápady na užitečné informace pro ostatní rodiče vhodné na web, facebook nebo do novinových článků.
tel. 776 695 919
esukova@zspodmontaci.cz
 
 

Předsedkyně
Začít spolu Náchod z.s.
Bc. Kateřina Stejskal
tel. 776 032 767
kstejskal@zspodmontaci.cz

Místopředsedkyně
Začít spolu Náchod z.s.
Mgr. Darina Bártová
tel. 604 552 681
darina.bartovamas@gmail.com

Administrativa
Michaela Obalová
Kontaktujte mě, pokud potřebujete cokoliv ohledně administrativy ve škole nebo spolku.
tel. 604 229 983
mobalova@zspodmontaci.cz
 
 

Kontrolní výbor spolku


Bc. Zdeněk Krákora
reditel@mestskyklub.cz

JUDr. Dita Vávrová
advokat@ditavavrova.cz

Mgr. Renata Tylšová
rtylsova@zspodmontaci.cz
 
 

Královéhradecký kraj podpořil školu v programu Nadání není překážkou

Královéhradecký kraj
Smlouva č. 21SMV02-0003

Královéhradecký kraj podpořil školu v programu Spolu dobrými lidmi

Královéhradecký kraj
Smlouva č. 21SMV06-0006

Královéhradecký kraj podpořil školu v programu Moderní technologie a jejich všestranné využití

Královéhradecký kraj
Smlouva č. 21SMV02-0024

Odloučené pracoviště bylo vybaveno za podpory Nadace ČEZ.

Nadace ČEZ

Odloučené pracoviště bylo vybaveno za podpory nadačního fondu Zeměkvět.

Nadační fond Zeměkvět

Děkujeme našim sponzorům:


 
Tvorba webu Unigena