Kontakty

Budova Alfa
Běloveská 637
547 01 Náchod
Budova Beta
Běloveská 522
547 01 Náchod

Učitelé

Mgr. Pavlína Moravcová
vedoucí učitelka
Mgr. Pavlína Moravcová
pmoravcova@zspodmontaci.cz
tel. 728 839 739
Mgr. Renata Tylšová
paní učitelka
Mgr. Renata Tylšová
výchovný poradce
rtylsova@zspodmontaci.cz
tel. 608 476 810

paní učitelka
Mgr. Simona Rind
metodik prevence
srind@zspodmontaci.cz
 
 

paní učitelka
Ing. Zuzana Lenerová
kariérový poradce
zlenerova@zspodmontaci.cz

paní učitelka
Mgr. Andrea Krákorová
akrakorova@zspodmontaci.cz

paní učitelka
Mgr. Markéta Bábuňková
mbabunkova@zspodmontaci.cz
tel. 605 169 932
 
 

paní učitelka
Mgr. Milena Hofírková
mhofirkova@zspodmontaci.cz
tel. 608 661 142

paní učitelka
Mgr. Pavlína Prudilová
pprudilova@zspodmontaci.cz

pan učitel
Martin Hlaváček
mhlavacek@zspodmontaci.cz
 
 

paní učitelka
Mgr. Soňa Macurová
smacurova@zspodmontaci.cz

paní učitelka
Ing. Dorota Kozlová
dkozlova@zspodmontaci.cz
tel. 731 572 522

pan učitel
Martin Škoda
mskoda@zspodmontaci.cz
 
 

pan učitel
Filip Stuchlík
fstuchlik@zspodmontaci.cz

paní učitelka
Mgr. Pavla Fiedlerová
pfiedlerova@zspodmontaci.cz

paní učitelka
Mgr. Jitka Velcová
jvelcova@zspodmontaci.cz
 
 

paní učitelka
Mgr. Alena Pácaltová
apacaltova@zspodmontaci.cz
 
 

Asistenti


asistentka
MUDr. Marie Svobodová
msvobodova@zspodmontaci.cz

asistentka
Bc. Eliška Suková
esukova@zspodmontaci.cz
tel. 776 695 919

asistentka
Lenka Kadlecová
lkadlecova@zspodmontaci.cz
 
 

asistentka
Marcela Vítková
mvitkova@zspodmontaci.cz

asistentka
Simona Andrejsová Prouzová
sprouzova@zspodmontaci.cz
 
 

Družina a jídelna

Bc. Mirka Formanová
vedoucí vychovatelka
Bc. Mirka Formanová
mformanova@zspodmontaci.cz
tel. 731 408 900

paní vychovatelka
Leansy Vacková Dis.
lvackova@zspodmontaci.cz
tel. 736 125 896

jídelna
Isolina Kolmanová
tel. 604 494 659
 
 

Školní psycholog


Školní psycholog
Mgr. Kosina Michal
kosina@zskptjarose.cz
tel. 739 623 733
Pondělí od 8:00 do 14:00 hodin
 
 

Otázky a náměty rodičů

Společný prostor pro Vaše otázky a nápady, který si dává za cíl ještě více podpořit blízkost mezi rodiči a školou.

Přejít na dotazník
 
 

Připojte se k nám

Jsme rádi za každého dalšího člena týmu, který se chce s námi podílet na rozvoji školy.


Vedoucí fundraisingu
Ing. Markéta Maixnerová
Přidejte se k nám a pomozte získat pro děti dostatek financí na vybavení a provoz školy, budeme rádi za každou pomoc. Můžete s námi přímo žádat sponzorské dary nebo nás napojit na lidi, kteří by naše děti rádi podpořili.
tel. 732 964 493
maixnerova.marketa@gmail.com

Vedoucí skupiny Zažít spolu
Bc. Žaneta Koubková, DiS.
Připojte se do naší skupiny a oživme spolu školu :-). Pořádáme společné akce pro děti, učitele a rodiče. Vypomáháme na akcích školy.
tel. 604 542 700
koubkovazaneta@gmail.com

Vedoucí PR
Bc. Eliška Suková
Pomáhejte mi se psaním článků, příspěvků, s grafikou, posílejte mi nápady na užitečné informace pro ostatní rodiče vhodné na web, facebook nebo do novinových článků.
tel. 776 695 919
esukova@zspodmontaci.cz
 
 

Vedoucí dotací
Mgr. Iva Laštovicová
Můžete se připojit ke mně, pomůžeme škole se získáváním dotací a nebo mi můžete jen poslat nápad na místo, kde je možné žádat.
tel. 723 699 655
iva@pferda.cz

Naše paní hospodářka
Olga Brožová
Kontaktujte mě, pokud potřebujete cokoliv ohledně administrativy ve škole nebo spolku.
tel. 604 291 981
obrozova@zspodmontaci.cz
 
 

Předseda
Začít spolu Náchod z.s.
Jakub Mikunda
tel. 737 005 000
jakubmik@zspodmontaci.cz

Místopředseda
Začít spolu Náchod z.s.
Mgr. Iva Laštovicová
tel. 723 699 655
iva@pferda.cz
 
 

Kontrolní výbor spolku


Bc. Zdeněk Krákora
reditel@mestskyklub.cz

JUDr. Dita Vávrová
advokat@ditavavrova.cz

Mgr. Renata Tylšová
rtylsova@zspodmontaci.cz
 
 

Královéhradecký kraj podpořil školu v programu Nadání není překážkou

Královéhradecký kraj
Smlouva č. 21SMV02-0003

Královéhradecký kraj podpořil školu v programu Spolu dobrými lidmi

Královéhradecký kraj
Smlouva č. 21SMV06-0006

Královéhradecký kraj podpořil školu v programu Moderní technologie a jejich všestranné využití

Královéhradecký kraj
Smlouva č. 21SMV02-0024

Odloučené pracoviště bylo vybaveno za podpory Nadace ČEZ.

Nadace ČEZ

Odloučené pracoviště bylo vybaveno za podpory nadačního fondu Zeměkvět.

Nadační fond Zeměkvět

Dotace SZIF z Programu rozvoje venkova

č. 21/005/19210/452/165/002606

Děkujeme našim sponzorům:


 
Tvorba webu Unigena