Historie

Původně jsme vznikli jako "Nová třída" s programem Začít spolu a slovním hodnocením v rámci ZŠ T. G. Masaryka v Náchodě. Po téměř dvouleté existenci a změně ve vedení ZŠ však přišly události, kvůli kterým bylo bezpodmínečně nutné školu opustit.

Hodně jsme si přáli zůstat "státní školou". Do našich tříd chodila většina žáčků, jejichž rodiče by si vysoké školné soukromého zařízení nemohli dovolit. My však chtěli zůstat dostupní všem a věřili jsme, že naše vysněná škola si své místo mezi náchodskými základkami najde.

Absolvovali jsme intenzivní období jednání s vedením města Náchoda, s řediteli mnoha škol v rámci východních Čech i celé ČR. A nakonec i s vedením ZŠ kpt. Jaroše, Trutnov, Gorkého 38, kde nám pan ředitel Mgr. Jiří Paták nabídl podporu.

Děkujeme.

  • 2014 - obcházíme ředitele všech náchodských škol s prosbou o otevření třídy se slovním hodnocením a programem Začít spolu
  • 9/2015 - otevíráme 1. třídu na ZŠ T. G. Masaryka pod názvem "Nová třída"
  • 9/2016 - otevíráme druhou 1. třídu
  • 2017 - před zápisy do 1. tříd odstupuje vedení ZŠ T. G. Masaryka
  • 9/2017 - nepodařilo se otevřít třetí 1. třídu, přesto nás oslovují další zájemci o výuku v "Nových třídách"
  • 10/2017 - "Nové třídy" nemohou dále fungovat na ZŠ T. G. Masaryka - začínáme jednat s řediteli škol v regionu i v rámci celé ČR a oslovujeme vedení města Náchoda s žádostí o pomoc
  • 2/2018 - Mgr. Jiří Paták, ředitel ZŠ kpt. Jaroše, Trutnov, Gorkého 38 nám nabízí spolupráci
  • 2018 - v první třetině roku už začíná nová škola dostávat pevné obrysy - máme prostory, kmenovou školu a jednání na ministerstvu a v Trutnově
  • 3/2018 - začínáme rekonstruovat budoucí školu, spouštíme webové stránky, připravujeme se na zápisy pro školní rok 2018/2019 a zařizujeme vše potřebné pro podání žádosti o zápis nového odloučeného pracoviště a začátek školního roku

Královéhradecký kraj podpořil školu v programu Nadání není překážkou

Královéhradecký kraj
Smlouva č. 21SMV02-0003

Královéhradecký kraj podpořil školu v programu Spolu dobrými lidmi

Královéhradecký kraj
Smlouva č. 21SMV06-0006

Královéhradecký kraj podpořil školu v programu Moderní technologie a jejich všestranné využití

Královéhradecký kraj
Smlouva č. 21SMV02-0024

Odloučené pracoviště bylo vybaveno za podpory Nadace ČEZ.

Nadace ČEZ

Odloučené pracoviště bylo vybaveno za podpory nadačního fondu Zeměkvět.

Nadační fond Zeměkvět

Děkujeme našim sponzorům:


 
Tvorba webu Unigena