Jídelna

Obědy odebíráme ze školní jídelny při ZŠ Velké Poříčí a vydáváme ve vlastní výdejně. Objednávky probíhají pouze elektronicky přes systém Strava.cz a platby pouze bezhotovostně na účet jídelny. K dispozici je jeden druh hlavního jídla denně.

Informace pro platby

Do popisu platby uveďte jméno strávníka. Platby za obědy jsou dopředné (navýšení konta před odběrem). Doporučujeme nastavit si trvalý příkaz na každý měsíc.

Objednávkový systém

Oběd je nutno vždy ručně objednat v systému Strava.cz. Pokud oběd neobjednáte, nebude vám doručen. Automatické objednávání jídel nefunguje. V systému Strava.cz je výběr nutno ULOŽIT pomocí tlačítka "odeslat". Bez uložení se objednávky, změny ani zrušení obědů neprovedou.

Cena obědů od 1.3.2023:

dotovaná cena žáci 7-10 let - 34 Kč
plná cena žáci 7-10 let - 94 Kč
dotovaná cena žáci 11-14 let - 35 Kč
plná cena žáci 11-14 let - 95 Kč

Další informace

Královéhradecký kraj podpořil školu v programu Nadání není překážkou

Královéhradecký kraj
Smlouva č. 21SMV02-0003

Královéhradecký kraj podpořil školu v programu Spolu dobrými lidmi

Královéhradecký kraj
Smlouva č. 21SMV06-0006

Královéhradecký kraj podpořil školu v programu Moderní technologie a jejich všestranné využití

Královéhradecký kraj
Smlouva č. 21SMV02-0024

Odloučené pracoviště bylo vybaveno za podpory Nadace ČEZ.

Nadace ČEZ

Odloučené pracoviště bylo vybaveno za podpory nadačního fondu Zeměkvět.

Nadační fond Zeměkvět

Děkujeme našim sponzorům:


 
Tvorba webu Unigena