Jídelna

Obědy odebíráme ze školní jídelny při ZŠ Velké Poříčí a vydáváme ve vlastní výdejně. Objednávky probíhají pouze elektronicky přes systém Strava.cz a platby pouze bezhotovostně na účet jídelny. K dispozici je jeden druh hlavního jídla denně.

Informace pro platby

Do popisu platby uveďte jméno strávníka. Platby za obědy jsou dopředné (navýšení konta před odběrem). Doporučujeme nastavit si trvalý příkaz na každý měsíc.

Objednávkový systém

Oběd je nutno vždy ručně objednat v systému Strava.cz. Pokud oběd neobjednáte, nebude vám doručen. Automatické objednávání jídel nefunguje. V systému Strava.cz je výběr nutno ULOŽIT pomocí tlačítka "odeslat". Bez uložení se objednávky, změny ani zrušení obědů neprovedou.

Cena obědů pro žáky:

7-10 let: 24,- Kč (nedotovaný 64 Kč)
11-14 let: 25,- Kč (nedotovaný 65 Kč)

Další informace

Královéhradecký kraj podpořil školu v programu Podpora interaktivní výuky

Královéhradecký kraj

Odloučené pracoviště bylo vybaveno za podpory Nadace ČEZ.

Nadace ČEZ

Odloučené pracoviště bylo vybaveno za podpory nadačního fondu Zeměkvět.

Nadační fond Zeměkvět

Děkujeme našim sponzorům:


 
Tvorba webu Unigena