Vize školy

Vizi jsme naformulovali proto, abychom pojmenovali, čemu v učení věříme a čeho chceme v učení dosahovat.

DĚTI

se učí s radostí
a plně využívají svůj potenciál

Sdílí emoce, poznatky. Diskutují k tématu, kladou otázky, objevují. Chybu vidí jako příležitost k učení. Překonávají překážky, mapují svoje silné stránky.

jsou zodpovědné
za své učení a chování
a reflektují ho

Spoluutváří pravidla a respektují je. Zhodnotí, jak na tom jsou, a popisují, na čem to poznají. Společně s učitelem formulují cíle učení a jak jich dosáhnou.

sdílí myšlenku, že vzdělávání a dobré vztahy jsou věcí nás všech

Pojmenovávají, co potřebují, nabízejí a přijímají pomoc. Respektují ostatní, spolupracují, využívají svůj přínos pro skupinu.

Více o naší výuce se dozvíte také zde:

Jak učíme Průvodce naší školou

Královéhradecký kraj podpořil školu v programu Nadání není překážkou

Královéhradecký kraj
Smlouva č. 21SMV02-0003

Královéhradecký kraj podpořil školu v programu Spolu dobrými lidmi

Královéhradecký kraj
Smlouva č. 21SMV06-0006

Královéhradecký kraj podpořil školu v programu Moderní technologie a jejich všestranné využití

Královéhradecký kraj
Smlouva č. 21SMV02-0024

Odloučené pracoviště bylo vybaveno za podpory Nadace ČEZ.

Nadace ČEZ

Odloučené pracoviště bylo vybaveno za podpory nadačního fondu Zeměkvět.

Nadační fond Zeměkvět

Děkujeme našim sponzorům:


 
Tvorba webu Unigena