Školní družina

Základní informace

Provozní doba

Co budou děti potřebovat

Vyzvedávání dětí

Děti si můžete vyzvedávat do 13:00 hod. nebo po 15:00 hod. kdykoliv v oddělení školní družiny. V době od 13:00 hod do 15:00 hod budou mít děti hlavní činnost, v případě příznivého počasí budou na vycházkách v lese, na dopravním hřišti, na dětském hřišti apod.

Pokud bude dítě odcházet samo, mimo dobu uvedenou na přihlášce, předá vychovatelce písemnou zprávu od rodičů s datem a podpisem v docházkovém sešitu.

Dokumenty

Oddělení

Bc. Mirka Formanová
vedoucí vychovatelka
1. oddělení

Bc. Mirka Formanová
mformanova@zspodmontaci.cz
tel. 731 408 900

paní vychovatelka
2. oddělení

Leansy Kolmanová Dis.
lkolmanova@zspodmontaci.cz
tel. 736 125 896

Co máme

Co chceme

Královéhradecký kraj podpořil školu v programu Podpora interaktivní výuky

Královéhradecký kraj

Odloučené pracoviště bylo vybaveno za podpory Nadace ČEZ.

Nadace ČEZ

Odloučené pracoviště bylo vybaveno za podpory nadačního fondu Zeměkvět.

Nadační fond Zeměkvět

Děkujeme našim sponzorům:


 
Tvorba webu Unigena