ZŠ kpt. Jaroše
Trutnov
odloučené pracoviště
Běloveská 637, Náchod
ZŠ Pod Montací
Darujte

O nás

Od září roku 2018 fungujeme v nově zrekonstruované budově v Náchodě v Bělovsi jako odloučené pracoviště státní ZŠ kpt. Jaroše, Trutnov, Gorkého 38.

Od září 2022 fungujeme ve dvou budovách, budově "Alfa" na adrese Běloveská 637 a budově "Beta", Běloveská 522, 54701 Náchod.

Děti se u nás učí podle ŠVP v programu Začít spolu. Hodnoceny jsou slovně a baví se Hejného matematikou. Dovednosti a znalosti žáků rozšiřujeme i prostřednictvím projektové výuky. Jsme školou, kde jsou rodiče vítáni. Naším společným cílem jsou spokojené děti, pěkné vztahy a učení, které nám dává smysl.


Naším cílem je, aby:

  • škola byla dostupná všem.
  • aktivně spolupracovali učitelé, rodiče i žáci.
  • děti zažívaly svobodu i dodržování pravidel, které samy staví a ctí, respektovaly a učily se oceňovat práci druhých.
  • osobnostní rozvoj dětí (sebeuvědomění, dostatek kreativity, sebehodnocení) byl nedílnou součástí naší výuky.
  • chyba byla příležitostí, ne strašákem.

Při práci v centrech aktivit využíváme mimo jiné i prvky Montessori pedagogiky. V centrech se žáci nejen učí, ale rozvíjejí dovednosti - samostatnost, zodpovědnost za skupinu i za sebe, spolupráci, umění nabídnout pomoc spolužákovi, říci si o pomoc, prosadit svůj názor, nechat prostor ostatním, prezentovat vlastní práci.

Darujte právě teď

Pomůžete tak dalším dětem studovat v programu Začít spolu se slovním hodnocením.

 

Etická výchova u nás pod Montací

Ve školním roce 2022/2023 probíhal projekt Etická výchova u nás pod Montací, číslo projektu 22SMV06-0010.

Děkujeme MAS Stolové hory

Základní škola Pod Montací Náchod se se svým projektem stala úspěšným žadatelem o dotaci v rámci OP Program rozvoje venkova. Studenti ze dvou tříd tak díky tomu získali nové sety žákovských lavic a prostředí školy je teď ještě atraktivnější. Žádost o dotaci byla podána na konci května 2021 a následovala její administrativní kontrola, která byla završena podpisem Dohody o poskytnutí dotace se SZIF na počátku tohoto roku. Úspěch projektu byl významnou měrou podpořen spoluprací s Mgr. Mirkou Soldánovou z MAS Stolové hory, která byla vždy nápomocná a byla v průběhu žádosti velkou oporou. ZŠ Pod Montací by jí i všem dalším zaměstnancům MAS Stolové hory tímto ráda poděkovala.
Více na: www.mas-stolovehory.cz

Mohlo by Vás zajímat:

Zápis 2024/25 Jak učíme? Časté dotazy Průvodce naší školou

Královéhradecký kraj podpořil školu v programu Nadání není překážkou

Královéhradecký kraj
Smlouva č. 21SMV02-0003

Královéhradecký kraj podpořil školu v programu Spolu dobrými lidmi

Královéhradecký kraj
Smlouva č. 21SMV06-0006

Královéhradecký kraj podpořil školu v programu Moderní technologie a jejich všestranné využití

Královéhradecký kraj
Smlouva č. 21SMV02-0024

Odloučené pracoviště bylo vybaveno za podpory Nadace ČEZ.

Nadace ČEZ

Odloučené pracoviště bylo vybaveno za podpory nadačního fondu Zeměkvět.

Nadační fond Zeměkvět

Děkujeme našim sponzorům:


 
Tvorba webu Unigena