Školní družina

Základní informace

Provozní doba

Co budou děti potřebovat

Vyzvedávání dětí

Děti si můžete vyzvedávat do 13:00 hod. nebo po 15:00 hod. kdykoliv v oddělení školní družiny. V době od 13:00 hod do 15:00 hod budou mít děti hlavní činnost, v případě příznivého počasí budou na vycházkách v lese, na dopravním hřišti, na dětském hřišti apod.

Pokud bude dítě odcházet samo, mimo dobu uvedenou na přihlášce, předá vychovatelce písemnou zprávu od rodičů s datem a podpisem v docházkovém sešitu.

Dokumenty

Oddělení

Bc. Mirka Formanová
vedoucí vychovatelka
1. oddělení

Bc. Mirka Formanová
mformanova@zspodmontaci.cz
tel. 731 408 900

paní vychovatelka
2. oddělení

Leansy Kolmanová Dis.
lkolmanova@zspodmontaci.cz
tel. 736 125 896

Co máme

Co chceme

Děkujeme našim sponzorům:


 
Tvorba webu Unigena