O nás

Od září roku 2018 fungujeme v nově zrekonstruované budově v Náchodě v Bělovsi jako odloučené pracoviště státní ZŠ kpt. Jaroše, Trutnov, Gorkého 38.

Děti se u nás učí podle ŠVP v programu Začít spolu. Hodnoceny jsou slovně a baví se Hejného matematikou. Dovednosti a znalosti žáků rozšiřujeme i prostřednictvím projektové výuky. Jsme školou, kde jsou rodiče vítáni. Naším společným cílem jsou spokojené děti, pěkné vztahy a učení, které nám dává smysl.

Pro školní rok 2019/2020 přijímáme žáky do 1., 3. a 4. třídy. Zápis již proběhl na počátku dubna. Pokud však máte zájem, kontaktujte nás a domluvte si setkání. O naši školu se můžete zajímat už teď. Pořádáme pravidelné kavárničky pro rodiče, týden otevřených dveří a různé další akce. Sledujte novinky a kalendář akcí.

Naším cílem je, aby:

  • škola byla dostupná všem.
  • aktivně spolupracovali učitelé, rodiče i žáci.
  • děti zažívaly svobodu i dodržování pravidel, které samy staví a ctí, respektovaly a učily se oceňovat práci druhých.
  • osobnostní rozvoj dětí (sebeuvědomění, dostatek kreativity, sebehodnocení) byl nedílnou součástí naší výuky.
  • chyba byla příležitostí, ne strašákem.

Při práci v centrech aktivit využíváme mimo jiné i prvky Montessori pedagogiky. V centrech se žáci nejen učí, ale rozvíjejí dovednosti - samostatnost, zodpovědnost za skupinu i za sebe, spolupráci, umění nabídnout pomoc spolužákovi, říci si o pomoc, prosadit svůj názor, nechat prostor ostatním, prezentovat vlastní práci.

Mohlo by Vás zajímat:

Jak učíme? Časté dotazy Zápis 2019/20

Královéhradecký kraj podpořil školu v programu Podpora interaktivní výuky

Královéhradecký kraj

Odloučené pracoviště bylo vybaveno za podpory Nadace ČEZ.

Nadace ČEZ

Odloučené pracoviště bylo vybaveno za podpory nadačního fondu Zeměkvět.

Nadační fond Zeměkvět

Děkujeme našim sponzorům:


 
Tvorba webu Unigena