Odloučené pracoviště ZŠ kpt. Jaroše

O nás

Jsme nově vznikající státní škola (odloučené pracoviště). Od září roku 2018 plánujeme fungovat v nově zrekonstruované budově v Náchodě v Bělovsi. Ve školním roce 2018/2019 přijímáme žáky do 1., 2., 3. a 4. třídy.

Vznikáme v Náchodě jako odloučené pracoviště státní ZŠ kpt. Jaroše Trutnov.

Děti se u nás učí v programu Začít spolu. Hodnoceny jsou slovně a baví se Hejného matematikou. Dovednosti a znalosti žáků rozšiřujeme i prostřednictvím projektové výuky. Jsme školou, kde jsou rodiče vítáni. Naším společným cílem jsou spokojené děti, pěkné vztahy a učení, které nám dává smysl.

Naším cílem je, aby:

  • škola byla dostupná všem.
  • aktivně spolupracovali učitelé, rodiče i žáci.
  • děti zažívaly svobodu i dodržování pravidel, které samy staví a ctí, respektovaly a učily se oceňovat práci druhých.
  • osobnostní rozvoj dětí (sebeuvědomění, dostatek kreativity, sebehodnocení) byl nedílnou součástí naší výuky.
  • chyba byla příležitostí, ne strašákem.

Při práci v centrech aktivit využíváme mimo jiné i prvky Montessori pedagogiky. V centrech se žáci nejen učí, ale rozvíjejí dovednosti - samostatnost, zodpovědnost za skupinu i za sebe, spolupráci, umění nabídnout pomoc spolužákovi, říci si o pomoc, prosadit svůj názor, nechat prostor ostatním, prezentovat vlastní práci.

Mohlo by Vás zajímat:

Jak učíme? Časté dotazy

Děkujeme našim sponzorům:


 
Tvorba webu Unigena